Podatki o Igralcu / Player info:

Podatki o staršu ali skrbniku / Parents info:

Z elektronsko prijavo izjavljam, da društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja kluba HK Celje, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Dovoljujem objavo, slik in videoposnetkov v medijih, v skladu z zakonom, za potrebe kluba HK Celje. / By electronic application, I declare that I allow the association to collect, process and use my personal data for the needs of the HK Celje, and is obliged to act in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act. I allow the publication, pictures and videos in the media, in accordance with the law, for the needs of the HK Celje.

error: Vsebina je zaščitena !!