Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (v nadaljevanju besedila NO) spremlja delo in vrši nadzor nad UO, pregleduje in preverja knjige finančno materialnega poslovanja in dokumentacijo kluba, blagajne ter druge stvari, ki se tičejo vodenja poslov kluba.

NO enkrat letno poroča Skupščini kluba, kateri je odgovoren za svoje delo med dvema sklicema Skupščine. Člani NO so lahko le člani kluba.
Mandatna doba predsednika in članov NO je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

NO je sestavljen iz treh članov. Na prvi seji, ki jo skliče najstarejši član izvolijo predsednika in sprejmejo poslovnik o delu NO. Člani NO so lahko le člani kluba.

Opravlja tudi notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, pred sprejetjem na zato pristojnem organu. Nanj poda pisno mnenje v obliki poročila. NO lahko v primeru hujših kršitev dela UO skliče Skupščino.

Volilna skupščina v Hokejskem klubu Celje je bila v letu 2016, kjer je prišlo do spremembe NO. Na volilni skupščini dne 6.7.2016 so bili izvoljeni naslednji kandidati:

  • Aleksander Steblovnik
  • Rok Rudolf
  • Zlatan Alagič

Nadzorni odbor v tej sestavi je izvoljen za mandatno obdobje štirih let.

  • kontakt

E-pošta:  info@hk-celje.si
Tel.: +386(0)31 747900
Naslov: Partizanska cesta 3a, 3000 Celje, Slovenija
Matična številka: 5882753
Davčna številka: SI56272405
IBAN: TRR: SI56 6100 0001 4790 422 Delavska hranilnica d.d.

Rezultati hokeja v živo
Rezultati hokeja v živo

Rezultati hokeja v živo

HK Celje © 2023. Vse pravice zadržane. Oblikovanje in izdelava spletne strani Peter Ocvirk