REDNA LETNA SKUPŠČINA (2019)

Hokejski klub Celje sklicuje

REDNO LETNO SKUPŠČINO HK CELJE

ki bo v torek 11.6.2019 ob 18.30 uri v klubskih prostorih na Partizanski 3a, Celje

     Predlog dnevnega reda :

  1. OTVORITEV IN POZDRAV
  2. IZVOLITEV ORGANOV ZA VODENJE SKUPŠČINE
  3. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE
  4. SPREJEM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE
  5. POROČILO ČLANA UO ZA SEZONO 2018/19 IN FINANČNI NAČRT ZA SEZONO 2019/20
  6. POROČILO NADZORNEGA ODBORA
  7. POROČILO VODJE STROKE
  8. RAZNO
Priponke:
Prenesi to datoteko (Skupščina2019.pdf)Skupščina_2019691 kB2019-05-16 17:21