Vabilo na skupščino kluba HK ECE Celje

Hokejski klub ECE Celje sklicuje
REDNO LETNO SKUPŠČiNO HK ECE CELJE,
ki bo v torek 12.6.2017 ob 17.30 uri v klubskih prostorih na Partizanski 3a,Celje

Predlog dnevnega reda:
1. OTVORITEV IN POZDRAV
2. IZVOLITEV ORGANOV ZA VODENJE SKUPŠČiNE
3. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI SKUPŠČiNE
4. SPREJEM DNEVNEGA REDA SKUPŠČiNE
5. POROČILO ČLANA UO ZA SEZONO 2017/18
6. OBRAVNAVA ODSTOPNE IZJAVE PREDSEDNIKA UO MILANA RAJTMAJERJA
7. FINANČNO POROČILO ZA SEZONO 2017/18 IN FINANČNI NAČRT ZA SEZONO 2018/19
8. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 9. POROČILO VODJE STROKE
10. RAZNO

Hokejski klub ECE Celje
Član UO Vid Valenčak

 

Priponke:
Prenesi to datoteko (Vabilo na skupščino.pdf)Vabilo na skupščino 2018776 kB2018-06-04 20:47