REDNA LETNA SKUPŠČINA

Hokejski klub ECE Celje sklicuje

REDNO LETNO SKUPŠČINO HK ECE CELJE

ki bo v torek 20.6.2017 ob 17.30 uri v klubskih prostorih na Partizanski 3a, Celje

     Predlog dnevnega reda :

 1. OTVORITEV IN POZDRAV
 2. IZVOLITEV ORGANOV ZA VODENJE SKUPŠČINE
 3. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE
 4. SPREJEM DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE
 5. POROČILO PREDSEDNIKA UO
 6. FINANČNO POROČILO
 7. POROČILO TRENERJEV
 8. POROČILO NADZORNEGA ODBORA
 9. POTRDITEV NOVEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA
 10.  OBELEŽITEV SEDEMDESETLETNICE  IGRANJA HOKEJA V CELJU
 11.   RAZNO

 

                                                                                                        Hokejski klub ECE Celje

                                                                                                        Predsednik Milan Rajtmajer