Letna skupščina kluba 2022

Dne 7.6.2022 ob 18.00 uri bo v prostorih KOVA d.o.o., Opekarniška c. 15d  redna letna skupščina HK CELJE.

Vabljeni vsi člani kluba.